Co nabízíme?


Hlavním kriteriem a cílem nabídky je poskytnout zákazníkovi specifickou službuzaloženou na komplexním řešení a to od počátku příprav

plánování projektu, přes realizaci až po uvedení do provozu.

 

» Příprava - nabízíme analýzu prostředí a faktorů, které mohou mít pozitivní, ale i negativní vliv na připravovaný projekt. 

   Zajímá  nás obchodní potenciál projektu. Respektujeme pravidla, koordinujeme spolupráci partnerů projektu, úzce spolupracujeme

   s příslušnými státními orgány.

 

» Realizace – účastníme se koordinace předprojektové a projektové dokumentace s ohledem na významná specifika projektu. V průběhu

   stavební realizace spolupracujeme se zákazníkem a participujeme kontrole efektivnosti využívání vložených prostředků. 

 

» Marketingové příležitosti a provoz ve spolupráci s dalšími partnery jsme připraveni se podílet na mediálním obrazu projektu a  

   komunikaci příležitostí ním spojených. Našim cílem je předat fungující, moderní a nezbytným požadavkům odpovídající projekt, který bude

   zároveň repektovat ekonomické požadavky investora na rozsah a rentabilitu vložených investic.

 

write 593333 1280

 

 

sketch book 455698 1280

Služby:      

 

Projektový management

 Stavební management

 Cenový management

 Konzultace a investice