Projektový management 


 

 

Projektový management je komplexní řešení na řízení, koordinaci a kontrolu všech zúčastněných subjektů projektu a to již od fáze přípravy, přes

realizaci až po uvedení projektu do provozu. Cílem je zejména koordinace architekta, projektanta, dotčených orgánů státní správy, generálního

zhotovitele, technického dozoru a dalších účastníků projektu v souladu s udržením rozsahu, kvality, nákladů i termínů.

  

» Příprava a řízení projektové dokumentace:

» stanovení parametrů a cílů projektu, příprava a řízení projektové dokumentace 

» analýza prostředí a faktorů ovlivňujících projekt jak negativně tak pozitivně

» zajištění, řízení a kontrola projektové přípravy stavby pro územní rozhodnutí a stavební povolení

» příprava dokumentace pro výběr zhotovitele

» zajištění, řízení a kontrola projektové přípravy provedení stavby

  

» Organizace a zajištění výběrových řízení - tendr management:

» výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace

» podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení,

» organizace a zajištění výběrového řízení zhotovitele stavby, stavebních prací  

 

» Řízení a kontrola nákladů projektu - cenový management:

» koordinace zpracování cenových kalkulací projektu v průběhu vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

» koordinace zpracování cenových kalkulací pro tendrové a stavební dokumentace, pro výběr zhotovitele projektu

» kontrola rozpočtu 

» spoluvytváření optimalizovaných projekčních řešení

» identifikace rizikových položek rozpočtu a návrh na snížení nákladů

» v průběhu realizace projektu revize rozpočtu generálního zhotovitele stavby

» průběžná kontrola nákladů stavby dle dílčích projektů, reporting nákladů a prostavěnosti

» kontrola podkladů pro fakturaci, dodržení podmínek fakturace, sledování provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty 

» kontrola plnění podmínek a termínů

architect 254579 1280

 

mark 516278 1280

 

 

document 428331 1280