Konzultace a investice


V oblasti realizace stavebních projektů a investic do nemovitostí nabízíme našim klientům širokou nabídku služeb založenou na dlouhodobých 

zkušenostech, odbornosti a úspěšných projektech.  Jako nezávislí odborníci pro Vás vypracujeme analýzu kvality Vašeho stavebního projektu

či investičního záměru, navrhneme optimalizaci jak stavebních a technologických postupů tak ekonomického řešení. Výsledkem takové

optimalizace je významná úspora nákladů a zvýšení hodnoty projektu nebo investice.

condominium 690086 1280

construction work 670278 1280

apartment 406901 1280

trading 643722 1280

» Optimalizace projektu

» analýza kvality projektu

» analýza ceny stavebních a technologických návrhů

» optimalizace stavebního, technologického a ekonomického řešení 

» návrh časového harmonogramu realizace

» kontrola dokumentace

» analýza provozních nákladů projektu 

» konzultace reklamačních závad

» Investiční záměr

» stavenovení parametrů odpovídajícího investičního záměru 

» organizace a zajištění výběrového řízení

» analýza nabídek

» návrh smluvních podmínek

» spolupráce při obchodních jednáních

» kontrola smluvních dokumentů

» konzultace v oblasti rekonstrukcí, technického a stavebního zhodnocení nemovitostí

» analýza ekonomické efektivnosti