Cenový management


Nedílnou součástí projektového řízení je i cenový management a to ve všech fázích projektu od přípravy, přes realizaci až po uvedení do provozu.

Tato služby zahrnuje cenové kalkulace, odhady, stanovení obchodního potenciálu a rizik projektu, cenové optimalizace a celkovou koordinaci, řízení

a kontrolu činností v rámci nákladů projektu. Cenový management je silným nástrojem pro úspěšné dokončení projektu a úsporu nákladů.

 

calculator 178164 1280

 

 

person 731479 1280

 

 

pen 428305 1280

» Rizika projektu

» analýza stávajícího skutečného stavu a realizace projektu

» analýza obchodního potenciálu projektu, stanovení rizik a návrhů na jejich eliminaci 

» návrhy na efektivní řízení a financování projektu 

 

» Řízení a kontrola projektu 

» zpracování cenového odhadu

» spolupráce na optimalizaci řešení a možnosti snížení nákladů 

» koordinace cenových kalkulací tendrových řízení 

» průběžná kontrola a zhodnocení rozpočtu, pravidelný report nákladů a prostavěnosti

» kontrola podkladů pro fakturaci, dodržení podmínek fakturace, sledování provedených a fakturovaných prací

» zpracování a sledování řídícího harmonogramu

» organizace kontrolních dnů

» nezávislá externí kontrola realizace projektu

» kontrola smluv, projektové dokumentace, předávacích protokolů

 

» Dokončení projektu 

» finální kontrola projektu

» zpracování seznamu závad a  návrhů na jejich odstranění 

» dokončení projektu ve stanoveném čase, nákladech a v požadované kvalitě