Stavební management 


 

Při realizaci stavebního projektu jde o úzkou spolupráci stavitelů, ekonomů, projektantů, rozpočtářů, elektrikářů a mnoho dalších odborníků,

přičemž každý z nich využívá terminologii svého oboru. Domluvit se a někdy i jen porozumět takové terminologii může způsobit problémy

při realizaci stavby. Stavební management je komplexní služba klientovi, která zahrnuje řízení, koordinaci, kontrolu a reporting všech

zúčastněných na projektu během jeho realizace.

 

picjumbo.com HNCK4011 

 

 

building plan 354233 1280

 

 

construction 646465 1280

 

 

construction 370588 1280 

 

 

 

 

» Dílčí stavební procesy a výběrová řízení

» řízení zpracování projektové dokumentace

 » rozdělení projektu na dílčí dodávky stavebních a technologických částí

» organizace a zajištění výběrových řízení dílčích procesů, příprava smluvních dokumentace pro investora

» komplexní řízení dílčích projektů a jejich kontrola

» stanovení celkového harmonogramu výstavby

» organizace předávání a přejímání dokumentace 

» Rizika projektu

»analýza stávajícího skutečného stavu

 » analýza realizace projektu

 » zpracování seznamu rizik projektu a návrhy na jejich eliminaci 

» návrhy na efektivní řízení a financování projektu

» Kontrola

» zpracování a sledování řídícího harmonogramu

» organizace kontrolních dnů

» nezávislá externí kontrola realizace projektu

» kontrola smluv, projektové dokumentace, předávacích protokolů

» kontrola podkladů pro fakturaci, dodržení podmínek fakturace, sledování provedených a fakturovaných prací

» reporting nákladů, kontrola dodržování celkového rozpočtu

» Dokončení projektu

» vypracování seznamu dokladové části dokumentace ke kolaudaci a k užívání klienta a jejich kontrola

» finální kontrola projektu

» zpracování seznamu závad a  návrhů na jejich odstranění 

» dokončení projektu ve stanoveném čase, nákladech a v požadované kvalitě